Een composable architectuur maakt je organisatie wendbaar

Datum
14 februari 2023

De composable architectuur wint aan populariteit en geloofwaardigheid als de meest efficiënte manier om toekomstige verwachtingen van gebruikers in te lossen. In tegenstelling tot een suite-aanpak, waarbij één enkele leverancier alle nodige softwarecomponenten voorziet, maakt een composable architectuur gebruik van kleine, los aan elkaar gekoppelde componenten. Het benut bestaande best-of-breed-technologie die geïntegreerd kan worden tot innovatieve oplossingen waarmee je over verschillende kanalen de beste klantervaring kunt bieden.

iO Rotterdam

Bij een composable architectuur draait het erom de beste technologie te selecteren, die voldoet aan de vereisten van vandaag en die eenvoudig te vervangen is wanneer er nieuwe behoeften of technologieën ontstaan. Bij iO werken we niet met één specifieke technologie en hebben we een brede ervaring in het programmeren van verschillende talen, frameworks en platformen. Daardoor is de aanpak van een composable architectuur een goede match.

“Tegen 2024 wordt ‘composable API-first’ of ‘composable API-only’ de designstandaard voor nieuwe SaaS- en custom applicaties. Traditionele SaaS- en custom applicaties zullen tot het verleden behoren.”

Gartner Top Strategic Technology Trends for 2022

iO beschouwt het API-first-principe als een belangrijke stap om aan de slag te gaan met composable architecture. Zo kan je alles makkelijk integreren wanneer je een digitaal ecosysteem bouwt. 

Via domain-driven design worden API-gebaseerde (micro)services gebundeld in Packaged Business Capabilities (PBC's), die voor een duidelijk gedefinieerde businesstoepassing staan . Daarbij worden ook de MACH-principes gevolgd (Microservices, API-first, Cloud-native & Headless).

Dankzij een composable mindset kunnen organisaties wendbaarder zijn met het oog op verandering in turbulente tijden.

Hoe maakt composable architecture je organisatie wendbaar?

Bij een monolithisch systeem vereist elke aanpassing, hoe klein ook, een regressietest, ontwikkeling, implementatie van de software en/of aanvaardingsproces voor een veel grotere scope. Developers moeten werken met een systeem dat complex is. Dat kan tijdrovend zijn en leiden tot langdurige ontwikkelprocessen en release cycles. 

Met een composable architectuur daarentegen zijn er aanpassingen mogelijk aan individuele componenten. Daardoor kan een organisatie zich veel eenvoudiger en sneller aanpassen aan de verwachtingen van gebruikers en een digitale omgeving, en zonder grote inspanningen nieuwe features en toepassingen toevoegen. Er kruipt minder denkwerk in en het laat je toe om componenten te lokaliseren, evalueren, vervangen en hun context te begrijpen. Ook kan je ze makkelijk integreren in eender welk project.

“Veel organisaties zien dezelfde opportuniteiten. Het belangrijkste is hoe snel je die kan valideren en op de markt brengen. Dat is enkel mogelijk als de onderliggende architectuur flexibel is.”

Raymond van Muilwijk

Raymond Muilwijk, CoE Lead Technology

Drivers van business agility dankzij composable architecture

·   Flexibility

Een composable architectuur geeft je de vrijheid om elk onderdeel van je digitaal ecosysteem uit te kiezen. Zonder vendor lock-in geniet je van een best-of-breed-aanpak. Daarbij kan je de beste technologie of het meest geschikte product gebruiken voor elk element in het systeem.

·   Discoverability 

Dankzij de modulaire en gestandaardiseerde aard van de architectuur kunnen verschillende teams makkelijker aan de slag met elkaars componenten. Dat verbetert de samenwerking en efficiëntie binnen je organisatie.

·   Adaptability

Wijzig individuele componenten zonder impact op de rest van het systeem. Vervang componenten simpelweg wanneer ze verouderd zijn of niet langer voldoen aan je behoeften, en voeg naar wens nieuwe componenten toe.

·   Autonomy

Door componenten af te stemmen op het businessdesign, kan je snel beslissingen maken en nutteloos werk voorkomen. Teams werken onafhankelijk aan componenten en ontwikkelen oplossingen die aangepast zijn aan hun specifieke noden, expertise en vereisten.

Direct naar een composable architectuur migreren?

Bij iO zijn we ervan overtuigd dat een composable architectuur de toekomst is voor heel wat digitale ervaringen, al vormt het niet het antwoord op elke digitale vraag. Migreren naar een composable architectuur is, zoals de meeste organisatorische zaken, niet iets dat je van de ene dag op de andere doet. 

Technologische migratie op schaal wordt natuurlijk beïnvloed door de mindset en eerdere ervaring van de stakeholder. Experimenten omarmen is één ding, maar het moet je ook een tastbaar businessvoordeel opleveren. Kwesties als lifecycle management, risico's op vlak van integratie, verwachte veranderingen in de marktvraag, roadmaps van leveranciers, de nood aan innovatie en de strategische focus van je organisatie zijn allemaal essentiële factoren in het beslissingsproces.

“‘Don’t fix what ain’t broke’ is niet langer van toepassing. Alles wat niet veranderd kan worden, vormt een technische of businessgerelateerde hindernis. Een drempel voor de vitaliteit van een organisatie die een onzeker en turbulent tijdperk ingaat.”

Becoming Composable: A Gartner Trend Insight Report

Tijd voor een composable mindset?

Een van de grootste uitdagingen voor organisaties die op zoek zijn naar duurzame digitale oplossingen is de nieuwe mindset die ze daarvoor nodig hebben. Technologische trends die composable architectuur drijven, zoals API-first, headless, Cloud-native en SaaS vereisen een andere aanpak en technologische visie. Het is belangrijk om de mogelijkheden te willen omarmen die bestaande oplossingen kunnen bieden en de visie te hebben om ze te integreren tot een groter systeem.

Een composable architecture is uiteindelijk maar zo goed als de beschikbare onderdelen.

Bij een juiste implementatie is een composable architecture een sterke tool voor organisaties die wendbaarder willen zijn om in te spelen op de voortdurend veranderende eisen van de markt. De meeste disruptie ontstaat door oncontroleerbare externe factoren, zoals conflicten, globale economische factoren en hedendaagse trends. 

Vandaag hangt succes af van de snelheid en wendbaarheid waarmee je organisatie daar een antwoord op geeft.

“Het grootste gevaar in turbulente tijden is niet de turbulentie; het is om de logica van gisteren toe te passen.”

Peter Drucker

Migreer en anticipeer op veranderende markt

Vraagt je markt om actief te experimenteren en nieuwe eindgebruikerervaringen op te leveren binnen een korte tijdsspanne? Bijvoorbeeld een nieuwe klantervaring in twee maanden? Dan is een composable mindset essentieel. Maar waar het zelden over gaat, is hoe je een geslaagde migratie naar een composable architecture mogelijk maakt. 

Bij een composable mindset is het belangrijk om te denken en communiceren over de grenzen van afdelingen, specialisaties en vaardigheden heen. Zo kan je gemeenschappelijke concepten en gedeelde services zien en ze grondig vatten in een ‘component’. Op die manier kan je je organisatie ook structureren om die shift te ondersteunen, veeleer dan ze te hinderen. Dat houdt ook expliciet het businessbeleid in wat betreft een component in je nieuwe composable architectuur. 

Een geslaagde implementatie van een composable architectuur hangt sterk af van de juiste omstandigheden en (realistische) verwachtingen binnen je organisatie, waarbij je in gesprek gaat over de mogelijkheden en beste startpunten voor een composable architectuur.

Hoe wendbaar is haalbaar?

Bij iO speelt ‘composable’ een belangrijke rol in onze technologische visie. We zien het als een hoeksteen om complexere digitale landschappen te helpen evolueren. Daarom adviseren we klanten hoe ze verschillende composable en MACH-architectures kunnen implementeren. 

De weg naar een composable architectuur begint bij de juiste verwachtingen over de outcome van ‘composable’ in de verschillende lagen van je organisatie, waarbij je ook een duidelijk startpunt bepaalt. Meer weten? Lees dan het artikel van iO Technology Director Friso Geerlings over een realistische aanpak wat betreft de implementatie en verwachtingen van een composable architectuur.

Raymond van Muilwijk
Over de spreker
Raymond van Muilwijk
Center of Excellence (CoE) Lead - Technology - iO

Met een uitgesproken visie op - en ervaring in - strategie, enterprise & solution architecture, product management en software delivery, is Raymond binnen het Center of Excellence de juiste man op de juiste plaats. Verantwoordelijk voor iO's technology visie en als accelerator van kennis en innovatie. Kennis het delen waard, als het kloppend hart van elke organisatie.

Blijf op de hoogte. Schrijf je in op onze nieuwsbrief

iO respecteert je privacy. Je kan op elk moment weer uitschrijven.

 Of ontvang updates & insights via onze WhatsApp nieuwsbrief!