Hoe maximaliseer je de slaagkansen van innovatie? 

Datum
17 oktober 2023

Nieuwe markten verkennen, nieuwe verdienmodellen bedenken, nieuwe producten en oplossingen ontwikkelen: in de meeste bedrijven heerst consensus over de noodzaak aan innovatie. Maar innovatie laten slagen is niet vanzelfsprekend. In dit artikel delen we een aantal adviezen waarmee je de slaagkansen van je innovatieproces verhoogt.

header innovation

1. Voordat je innoveert, kijk naar ‘buiten’ 

Uit ervaring weten we dat de aandacht van bedrijven vaak erg intern gericht is. Het is soms opvallend hoe weinig senior leiders zich bewust zijn van externe trends en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten hun eigen branche. In plaats van klakkeloos te vertrekken vanuit aannames over wat er in de wereld wel - of niet - verandert, is het raadzaam om continu over de grenzen van de eigen organisatie heen te blijven kijken. Zo zorg je dat je een goed perspectief hebt van buiten naar binnen en van de toekomst naar het heden.  

Daarvoor heb je niet enkel goede externe voelsprieten nodig. Je moet eveneens goed kunnen filteren welke externe evoluties relevant kunnen worden voor je onderneming en welke niet. Durf de ontwikkelingen om je heen te relateren aan je eigen business, zelfs als ze niet direct lijken aan te sluiten. In een wereld waarin branches, trends en ontwikkelingen steeds meer in elkaar overlopen kan een evolutie die op het eerste gezicht ver van je business af staat, toch zeer impactvol en relevant blijken.  

thumbnail

2. Zorg voor verankering met de bedrijfsstrategie 

Een succesvolle innovatiestrategie ligt in het verlengde van de algemene organisatiedoelstellingen. Waar wil de organisatie naartoe? Hoe zijn we over een aantal jaar nog steeds succesvol en welke innovaties kunnen daaraan bijdragen? Deze verbinding tussen innovatie en strategie is het fundament voor een succesvolle aanpak. 

Een strategie is echter niet alleen gericht op wat je wél doet; het gaat ook om kiezen wat je niet doet en waarin je dus niet investeert. Wees even helder over wat je niet gaat doen dan over wat je wel gaat aanpakken. Doe je dat niet, dan verslapt de focus. Je kunt je niet over alle problemen, mogelijkheden of ambities tegelijk ontfermen.  

Omgekeerd moet je ook iets durven ‘killen’ als je ziet dat het niet aanslaat. Beschouw in dat geval het geld dat je erin investeerde niet als weggegooid, maar als leergeld. Door te weten wat alvast niet werkt, ben je een stap dichter bij het vinden van iets dat wel gaat werken. In de wereld van innovatie is het proces net zo belangrijk als het eindresultaat, omdat het je voortdurend dichter bij de juiste aanpak brengt. 

3. Vermijd een wij/zij-sfeer 

Geef je innovatieteam voldoende vrijheid, maar voorkom dat het team te geïsoleerd raakt van de reguliere organisatie. Een te grote afstand kan leiden tot een wij/zij-sfeer waarbij er een kloof ontstaat tussen degenen die zich bezighouden met de dagelijkse gang van zaken en 'het innovatieclubje dat lekker zijn gang mag gaan’. Bescherm je innovatieteam tegen wrevel zoals “Wij verdienen hier het geld, terwijl dat hippe clubje van usual suspects een beetje leuke en nieuwe dingen mag proberen.” 

Erken dat een apart 'innovatieclubje' soms het auto-immuunsysteem van een organisatie kan activeren. Dit gebeurt vooral wanneer de rest van de organisatie het gevoel heeft dat de innovaties niet in lijn zijn met de bedrijfsdoelen en -waarden (zie ook punt 2). 

“Een apart ‘innovatieclubje’ activeert vaak het auto-immuunsysteem van een organisatie" 

4. Zorg voor duidelijke support in de top van de verandering 

Expliciete steun van het topmanagement is onmisbaar voor een succesvol innovatieproces. Wie dat niet heeft, zit maar wat in een bubbel te innoveren en krijgt uiteindelijk niets van waarde gerealiseerd. Verleen als bedrijfstop een duidelijk mandaat en spreek uit dat het innovatieproces belangrijk is voor de toekomst van de organisatie.  

Duidelijke communicatie is daarbij essentieel. Het ‘waarom’ van de verandering en innovatie moet voor iedereen duidelijk zijn. Communiceer glashelder en over de volle breedte van de organisatie waarom juist hier verandering noodzakelijk is en hoe het zal bijdragen aan het welzijn van de organisatie. Maak ook duidelijk wie in je innovatieteam zit en hoe je te werk gaat. Zo komt er een organisatiebrede duidelijkheid voor de activiteiten van het innovatieteam en de redenen achter hun aanpak. 

“Zichtbaarheid en leiderschap boven in de organisatie zijn kritiek voor het succes van innovatie.” 

5. Speel in op reële behoeften

Iedere innovatie, zoals een nieuwe dienst, service of businessmodel, moet een antwoord bieden op een actieve of latente (toekomstige) behoefte. Je moet daarom niet in het ijle nieuwe dingen gaan bedenken, maar zoeken naar zaken die aansluiten bij een veranderende wereld. En de aannames die je op dat vlak doet, moet je ook toetsen vooraleer je er zwaar in gaat investeren. 

Bij iO pleiten we voor Validated Learning. Validated learning omvat een gestructureerd proces waarin je begint met het begrijpen van het probleem in zijn kern. Daarna focus je op het verkennen van potentiële oplossingen, specifiek gericht op een testpubliek. Uiteindelijk richt je je aandacht op het schalen van succesvolle kleine pilotprojecten naar een bredere doelgroep en grotere inkomstenstromen.  

Zonder innovatie geen vooruitgang en groei 
Voor moderne organisaties is innovatie onmisbaar voor vooruitgang en groei. In dit artikel hebben we enkele inzichten gedeeld om de kansen op succesvolle innovatie te vergroten. Bij iO kunnen we hierbij helpen

Best practices voor succesvolle bedrijfsinnovatie 

Hoe gaat je organisatie de status quo uitdagen? Wat is jouw positie in een markt waar de grenzen tussen domeinen vervagen? Hoe ga je een toekomstbestendig businessmodel vormgeven? In deze whitepaper delen we 7 best practices voor succesvolle bedrijfsinnovatie zodat innovatie geen buzz woord blijft, maar daadwerkelijk tastbare waarde op gaat leveren. 

best practices for successful business innovation
Gerelateerde artikelen
Relevante onderwerpen

Innovation

Blijf op de hoogte. Schrijf je in op onze nieuwsbrief

iO respecteert je privacy. Je kan op elk moment weer uitschrijven.

 Of ontvang updates & insights via onze WhatsApp nieuwsbrief!