Longfonds lanceert nieuw centraal platform

Longfonds heeft als missie om longziekten de wereld uit te helpen en bij te dragen aan een gezonder en gelukkiger leven voor mensen met een longziekte. Ze blijven zich inzetten voor een wereld waar iedereen vrij kan ademen.
Longfonds | iO

Klant

Longfonds

Uitdaging

Meer merkconsistentie en samenhang tussen versplinterde platformen

Oplossing

Een vernieuwde digitale strategie en een centrale website voor mensen met een longziekte

Longfonds is al jarenlang aanwezig op veel verschillende digitale platformen. Hiermee bediende ze een breed scala aan doelgroepen. Deze ‘single purpose, single touchpoint’-aanpak heeft geleid tot een versplinterde online identiteit. Longfonds had daarom behoefte aan een duidelijkere samenhang van de platformen, merkconsistentie en een duidelijker uitgedragen propositie.

Van begin tot eind

Als digital partner van Longfonds hebben we vorig jaar het coronalongplein.nl ontwikkeld, een plek waar mensen met klachten na corona terecht kunnen. Het maken van een nieuwe digitale strategie en het lanceren van de nieuwe website voor Longfonds was de volgende stap in het partnership.

Longfonds.nl is dé website waar bezoekers worden geïnformeerd en op weg geholpen bij vragen over longen, longziekten, gezond leven en onderzoek. Daarnaast zet de site bezoekers aan tot het nemen van actie in de breedste zin en verbindt zij bezoekers onderling met gesprekken, persoonlijke verhalen en ontmoetingen.

Door gebruik te maken van customer journey mapping en het formuleren van persona’s, zijn de doelgroepen en het gedrag in kaart gebracht. Daarna is ook de productvisie geformuleerd. Longfonds.nl is door deze visie een plek geworden die vier kernbehoeftes vervult:

longfonds | iO

Longfonds.nl informeert

De website longfonds.nl vervult een autoriteitsrol door een toegankelijke bibliotheek aan te bieden met betrouwbare en gevalideerde content. Ze doen wetenschappelijk onderzoek naar luchtkwaliteit, longziektes en leven met longziektes en presenteren deze onderzoeken op hun website.

Longfonds.nl activeert

Naast het helpen en informeren van mensen met longziektes, zijn donateurs, collectanten en weldoeners ook belangrijk voor Longfonds. Deze doelgroep wordt geactiveerd door alle mogelijkheden te laten zien waarop ze het longfonds kunnen helpen.

Longfonds.nl verbindt

Tijdens het formuleren van de digitale strategie bleek dat de doelgroep van Longfonds een sterke behoefte heeft aan verbinding. Daarom biedt Longfonds via de website zowel digitale als fysieke activiteiten aan. Deze activiteiten zorgen ervoor dat het mogelijk is om het gesprek aan te gaan met lotgenoten en longexperts.

Longfonds.nl helpt

Longfonds.nl biedt uiteraard ook hulp en ondersteuning. De nieuwe website biedt de nodige informatie om in contact te komen met een professional van Longfonds. Zo kunnen mensen met vragen altijd rekenen op hulp van een expert.

Drupal

Longfonds.nl is gebouwd op basis van Drupal. Met deze keuze bieden we een schaalbare, en goed beveiligde omgeving aan waar we tijdens ons partnership een sterk technisch fundament voor doorontwikkeling hebben gelegd.

Gerelateerde artikelen