Merken

Kortom

Merken staan centraal in ons leven. We beleven ze als gebruikers en consumenten, maar ook als individuen met een sterk gevoel voor normen en waarden. Nu onze digitale aanwezigheid steeds nadrukkelijker deel uitmaakt van ons analoge bestaan, levert een nieuwe realiteit ook kansen op voor merken. Meer kanalen om te mee verbinden, bijvoorbeeld. Of passende digitale podia om merkverhalen op uit te dragen. Hier verzamelen we onze merkkennis.