Hoe ondersteunt een creatieve imagocampagne ambitieuze wervingsdoelen?

Vakbonden hebben nog te vaak te kampen met vooroordelen. Om de nadruk te leggen op wat een positieve en constructieve vakbond écht te bieden heeft, vroeg ACLVB aan iO om alle diensten in de kijker te zetten. In een latere rekruteringsfase werd deze positieve insteek van de communicatie ook ingezet om leden, afgevaardigden én stemmen te werven.
ACLVB header happy woman

Klant

ACLVB

Uitdaging

Positieve opbouwende imagocampagne en bijhorend rekruteringsluik voor sociale verkiezingen

Oplossing

Creatieve en veelzijdige communicatiecampagnes

Uitdagingen rond imago en werving

Betogingen en stakingen. Dat is waar veel mensen aan denken als er over vakbonden wordt gesproken. Daarom vroeg de ACLVB de hulp van iO om alle vooroordelen te ontkrachten. Hoe? Aan de hand van een positieve en opbouwende aanpak die alle diensten in de kijker zet en toont hoe de liberale vakbond altijd voor zijn mensen klaar staat.

Maar dat was nog niet alles. De ACLVB vroeg namelijk ook om een campagne op poten zetten met het oog op de aankomende sociale verkiezingen. Het doel van die campagne was om zoveel mogelijk kandidaten te rekruteren met het juiste profiel voor de positieve visie van de vakbond.

Creatieve en veelzijdige communicatiecampagnes

Een vakbond die met je meewerkt

Om het imago van de ACLVB op te krikken, bedachten en creëerden we een multimediale, veelzijdige communicatiecampagne. Het doel van de campagne was om de ACLVB te promoten als partner in het werk én in het leven. Want beiden zijn nu eenmaal sterk met elkaar verweven, en het professionele kan niet zonder het menselijke.

Met de slogan ‘ACLVB werkt met je mee’ (‘CGLSB, c’est vous notre métier’) zetten we de volledige dienstverlening uitgebreid in de spotlight en beklemtoonden we dat de ondersteuning van ACLVB verder gaat dan de werkvloer. Zo bouwden we samen een brug tussen job en privé met topics als:

  • (co-)ouderschap, hoederecht…

  • gezin en mobiliteit

  • aanvullend pensioen

  • huren/verhuren van een woning

  • erfenisrechten

  • loopbaanbegeleiding

  • premies

Naast de uiteenzetting van de diensten van de ACLVB, gingen we ook de straat op voor interviews en organiseerden we een online quiz (met als hoofdprijs een luxeverblijf aan zee). Het doel van de interviews en de quiz was om de kennis van de doelgroep over de ACLVB en de diensten te peilen. Zo konden we de klemtoon leggen bij de juiste topics en kwamen de onbekende domeinen naar boven.

Positief andere vakbond

Om de (kandidaten)werving van de ACLVB op te krikken, werkte iO eveneens een creatieve en veelzijdige campagne uit.

Vanuit de positionering van ‘positief anders’ te zijn en de waarden van de ACLVB, bepaalden we allereerst een passende strategie. Deze vertaalden we vervolgens naar het uitnodigende-aanmoedigende concept ‘Kom op!’.

Vanuit deze positieve energie van de ACLVB nodigden we mensen uit in actie te schieten voor alle belangrijke topics én dit op een impactvolle manier te doen: als ACLVB-vakbondsafgevaardigde. Op die manier kreeg ‘Kom op!’ in één keer een dubbele positieve lading. Het versterkte het imago van ACLVB én diende als wervingscampagne voor zowel kandidaten als stemmen.

Deze dubbele insteek werd ook ingezet om in twee belangrijke fases te communiceren.

  • Fase 1: Wat maakt ACLVB anders t.o.v. de andere vakbonden?

  • Fase 2: Wie stelt zich kandidaat voor ACLVB?

Om de boodschap op het juiste moment in het proces bij de juiste doelgroep te introduceren, creëerde iO een passende allround campagne met online en offline toepassingen. Dit om te kijken of de ACLVB wel bij het denkprofiel van potentiële kandidaten paste, vooraleer deze zouden besluiten hun kandidatuur te stellen.

Bedrijven en regio’s waar de ACLVB nog geen vertegenwoordiging had, werden overtuigd met zeer gerichte campagnes op maat via sociale media.

Succesvolle campagnes

De imagocampagne gaf een boost aan de manier waarop het doelpubliek naar de liberale vakbond kijkt en zette ook het aanbod en de diensten van de ACLVB in een positief daglicht. Dit zowel gevoelsmatig door de manier waarop we communiceerden, als inhoudelijk door het doelpubliek concrete invullingen te geven met diensten die het professionele niveau overstegen. Dit genereerde een aanzienlijke toename van het aantal bezoekers aan de website en de online quiz.

Het beoogde doel van de wervingscampagne om het aantal kandidaten met 10% te laten stijgen t.o.v. de vorige sociale verkiezingen, werd alleen al met de Facebook Campagnes vlot gehaald. Bovendien kregen ook het aantal websitebezoekers, de informatieaanvragen en de positieve perceptie van de vakbond een mooie boost.

Gerelateerde artikelen